fbpx

Pogoji poslovanja

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Podatki upravljavca spletne strani veseladozivetja.si

Upravljavec spletne strani je tisti, ki upravlja z vsebino, osebnimi podatki in varstvom potrošnikov ter drugimi vprašanji, ki jih urejajo pravni pogoji.

Upravljavec te spletne strani in podatkov povezanih z njo je:

Vesela doživetja, Matej Rifelj, s.p.

Lešnica 5, 8222 Otočec

03175860

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Splošni pogoji posebej urejajo rubriko Dogodki (Doživetja za samske, Doživetja za družine in Doživetja po meri) in rubriko Turističnih aranžmajev (Doživi Slovenijo). 

Za presojo teh pravnih pogojev se uporablja slovenska zakonodaja. Pravni pogoji temeljijo na določbah Obligacijskega zakona, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o spodbujanju razvoja turizma  ter drugih nacionalnih in evropskih povezanih zakonodajah.

Pravni pogoji veljajo za vse uporabnike, ne glede na državo dostopa. Kadar uporabnik dostopa do spletne strani veseladozivetja.si , se prijavlja na katerikoli dogodek ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe in jih v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejme. Uporabnik, ki se s pogoji uporabe spletne strani in z njimi povezanih storitev ne strinja, spletne strani ne sme uporabljati. Organizator si pridružuje pravico, da pogoje kadarkoli spremeni. V času prijave na posamezen dogodek veljajo splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani www.veseladozivetja.si, ne glede na obliko prijave na dogodek (preko spletne strani, e-naslova, preko telefona).

Za prijavo na dogodek se šteje vsaka prijava na dogodek v rubriki: Doživetja za samske, Doživetja za družine ali Doživetja po meri. Prijava na dogodek je možna le ob registraciji uporabnika na sami spletni strani, po postopku, ki je tam naveden in glede na splošne pogoje.

2. Registracija uporabnika

Uporabnik lahko vsebino spletne strani veseladozivetja.si pregleduje brezplačno in brez registracije. V primeru uporabe posameznih funkcionalnosti (npr. prijava na dogodek) spletne strani pa se mora uporabnik registrirati. Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval navodila, da morajo biti vsi vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki, popolni in resnični. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oziroma vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano. Registracija uporabniku prihrani čas pri vsaki novi prijavi na različne dogodke.

Ob registraciji je potrebno vnesti naslednje obvezne podatke:

  • ime in priimek,
  • uporabniško ime,
  • geslo,
  • elektronski naslov,
  • telefonsko številko,
  • datum rojstva.

Registracija za pregled in povpraševanje za ponudbo v rubriki Doživi Slovenijo ni potrebna.

3. Osebni podatki in varstvo podatkov

Upravljavec zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov in naročnikov storitev spletnega mesta. Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke uporabnikov, pridobljene ob registraciji in z anketnim vprašalnikom (kjer je to določeno). Upravljavec obdeluje osebne podatke za potrebe priprave in izvajanja storitev,  informiranja,  obveščanja, neposrednega trženja, pošiljanja e-novic, trženjskih raziskav in statističnih obdelav.

Za namen neposrednega trženja lahko upravljavec uporablja le naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov,
  • telefonsko številko,
  • elektronsko pošto.

Na podlagi osebne privolitve lahko upravljavec obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno pisno privolitev uporabnika. 

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Uporabnik storitev tako izrecno dovoljuje, da upravljavec z namenom zagotavljanja storitev spletne strani veseladozivetja.si zbira in obdeluje pridobljene podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev uporabe. Upravljavec poleg tega osebne podatke občasno, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uporablja za pošiljanje periodičnih obvestil o novostih lastnih storitev. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov upravljavec uporabnikom zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo, dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil. Izbris podatkov in odjavo od prejemanja sporočil mora uporabnik sporočiti preko obrazca ali pisno na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Če želi uporabnik spremeniti ali posodobiti registracijske podatke ali druge podatke povezane s prijavo na dogodke, pisno sporoči želene popravke na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnika tretjim osebam, razen če ima za to pisno soglasje uporabnika ali kadar tako določa zakonodaja.

4. Fotografiranje udeležencev dogodkov in potnikov na turističnih aranžmajih

Udeleženec dogodkov in potnik na turističnih aranžmajih dovoljuje fotografiranje in objavo fotografij na spletni strani veseladozivetja.si. V kolikor bo udeleženec dogodka ali potnik na turističnem aranžmaju pisno zahteval izbris fotografij, jih bo upravljavec umaknil iz spletne strani.

5. Avtorske pravice

Besedilo splošnih pogojev in besedila na spletni strani so avtorsko delo in jih je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja upravljavca. Prav tako so avtorsko delo vse fotografije, posnetki in druga avdiovizualna dela. Poseg v navedena avtorska dela se štejejo za kršitev pravic intelektualne lastnine in je predmet pravnih postopkov.

Splošni pogoji za Doživetja za samske, Doživetja za družine, Doživetja po meri

1. Prijava na dogodke in odjava od Dogodka (Doživetja za samske, Doživetja za družine, Doživetja po meri)

Prijava na dogodek se po registraciji izvede s prijavo v »Moj račun« in nato izbiro posameznega dogodka. V kolikor se želi uporabnik od dogodka odjaviti , lahko to stori pod posameznim dogodkom s klikom »Odjava«.

Informacije o prijavi in odjavi na dogodke prejme uporabnik v obliki e-sporočila na e-pošto, ki jo navede ob registraciji. V e-sporočilu prejme uporabnik tudi vsa nadaljnja navodila in podatke za plačilo dogodka.

Odjava od dogodka je možna najkasneje 3 dni pred izvedbo posameznega dogodka.

2. Plačilo kotizacije

Višina kotizacije je navedena pri vsakem objavljenem dogodku posebej (Doživetja za samske, Doživetja za družine, Doživetja po meri). Plačilo se izvede v celoti najkasneje 3 dni pred izvedbo posameznega dogodka in s tem se tudi potrdi prijava na dogodek.

3. Odjava od dogodka s strani uporabnika

V kolikor se prijavljeni od dogodka pravočasno odjavi, se mu vnaprej plačana kotizacija prenese v dobropis, ki ga lahko koristi ob prijavi na druge dogodke. Za pravočasno odjavo se šteje odjava vsaj 5 dni pred dogodkom, razen če ni pri posameznem dogodku drugače opredeljeno. Če se Prijavljeni dogodka zaradi zdravstvenih razlogov ali smrti v ožjem družinskem krogu ne more udeležiti, to javi organizatorju takoj, ko je mogoče. V roku 5 dni po dogodku mora uporabnik predložiti zdravniško potrdilo. V tem primeru  se vnaprej plačana kotizacija prenese v dobropis, ki ga lahko uporabnik koristi ob prijavi na druge dogodke. V primeru, da se prijavljeni od dogodka ne odjavi in se ga ne udeleži, se plačana kotizacija ne vrača.

4. Odpoved ali prestavitev dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine dogodka, spremembe datuma in lokacije do 3 dni pred izvedbo posameznega dogodka in o tem takoj ko je mogoče obvesti prijavljenega. Slednji se lahko z novimi pogoji strinja ali pa se z organizatorjem dogovori o vračilu vnaprej plačane kotizacije. Če je število prijavljenih na dogodek 3 dni pred posameznim dogodkom premajhno in se dogodek odpove, organizator o tem obvesti vse prijavljene in vsakemu posebej vrne kotizacijo. Možen je tudi prenos kotizacije na drug dogodek ali dobropis pri drugih storitvah v kolikor se organizator in uporabnik tako odgovorita. V primeru višje sile si organizator pridržuje pravico, da odpove dogodek, prijavljenim pa  vrne vplačano kotizacijo.

5. Odgovornost

Vsak obisk Dogodka (Doživetja za samske, Doživetja za družine, Doživetja po meri) je na lastno odgovornost udeleženca. Za osebne stvari in dokumente, ki jih Udeleženci prinesejo s seboj, organizator ne odgovarja.

Kot organizator skušamo poskrbeti za edinstvena doživetja, vendar za potek in ponudbo spremljajočih dejavnosti na dogodkih ne odgovarjamo (hrana, strežba, pijača, predavatelji, animatorji, nastanitve).

Splošni pogoji za turistične aranžmaje: Doživi Slovenijo

1. Splošna določila

Splošni pogoji in navodila za izlete in potovanja so sestavni del pogodbe oziroma prijavnice, ki jo skleneta Vesela doživetja, Matej Rifelj, s.p. (v nadaljevanju Vesela doživetja oziroma organizator) in potnik, ki se prijavlja na določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le ta turistične aranžmaje, ki jih organizirajo Vesela doživetja. V kolikor je organizator druga turistična agencija, veljajo splošni pogoji le-te.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske ali internetne prodaje se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil turistični aranžma.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Veselih doživetij in so posredovani naročniku naročenega zaključnega potovanja ali izleta skupaj s programom.

2. Prijava, prijavnina in odpovedni riziko

Potnik se lahko prijavi na aranžma, ki ga organizirajo ali prodajajo Vesela doživetja, v poslovalnici, preko telefona, elektronske pošte ali pisno. Ob prijavi skleneta Vesela doživetja in potnik pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje točne podatke bodisi o določenem programu bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente ter listine, ki jih zahteva program in plačati znesek akontacije, ki je določen na programu. Ta znesek ni enak za vse programe. Znaša od 0% do 40% rezervacije, odvisno od dolžine in zahtevnosti programa. V kolikor potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča in lahko od nje odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi (točka 3.). Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Veselih doživetij. Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe splošnih pogojev pravna obveza za obe strani.  Kadar se potnik na program prijavlja pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne Veselim doživetjem podpisano pogodbo in potrdilo o plačani akontaciji, v roku določenem na pogodbi. Če se potnik ne more udeležiti poti, lahko najkasneje 5 dni pred začetkom potovanja sam poišče zamenjavo, Vesela doživetja pa ob tem obračunajo stroške spremembe.

Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije lahko Vesela doživetja za svoje storitve zaračunajo naročniku standardne stroške rezervacije in stroške za sestavo ponudbe. Pri prodaji turističnih aranžmajev znašajo ti 10 EUR na rezervacijo. V primeru bolj zapletenih ponudb in individualnega potovanja po želji Vesela doživetja zaračunajo potniku 20 EUR za izdelavo ponudbe. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejeme, se varščine ne vrača.

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki se utegnejo pri njem pojaviti)  potovanja ne bo mogel udeležiti, lahko pooblasti Vesela doživetja, da zanj pri zavarovalni družbi sklenejo zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja. Zavarovanje je možno skleniti le v roku 24 ur po prijavi za potovanje. Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih dokumentov. Potek in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.

3. Potnikova odpoved potovanja

Potnik ima pravico, do pisne odpovedi potovanja. V tem primeru ima organizator Vesela doživetja pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

do 30 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 10 EUR,
- 29-22 dni pred odhodom 20 % cene,
- 21-15 dni pred odhodom 30 % cene,
- 14-8 dni pred odhodom 50 % cene,
- 7-1 dni pred odhodom 80 % cene,
- na dan odhoda in po odhodu 100% cene.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi aranžmaja, so le-ti lahko višji, kadar to Veselim doživetjem pogojujejo pogoji in poslovni partnerji. Ob prijavi na aranžma drugega organizatorja, veljajo njegovi splošni pogoji.

Dokončno plačilo mora potnik opraviti najkasneje 7 dni pred pričetkom potovanja v kolikor ni dogovorjeno drugače. Če potnik med izletom oziroma potovanjem na lastno željo odstopi od aranžmaja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

Organizator oziroma njegov predstavnik lahko zavrne osebo, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, mamil ali sorodnih substanc, predvsem kadar oceni, da lahko potnik ogrozi sebe ali druge. V tem primeru veljajo določila o potnikovi odpovedi potovanja. Organizator lahko uveljavlja škodo, ki jo povzroči potnik pod vplivom alkohola, mamil ali sorodnih substanc.

4. Organizatorjeva pravica do odpovedi ali spremembe aranžmaja

Vesela doživetja si na podlagi zakonskih predpisov pridržujejo pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred pričetkom potovanja oziroma 3 dni pred pričetkom enodnevnega potovanja, če se za posamezni aranžma ni prijavilo potrebno, v programu navedeno, število potnikov.

Vesela doživetja si pridržujejo pravico popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo posebne izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti.

Vesela doživetja si pridržujejo pravico do spremembe dneva ali časa odhoda na poti zaradi izrednih okoliščine (npr. sprememba voznega reda, naravne nesreče, izredne razmere), ki jih ni bilo moč pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa organizator obvesti potnika takoj, ko je to mogoče in navede razlog spremembe.

Vesela doživetja ne morejo prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru organizator zagotovi storitve glede na obstoječe možnosti.

V kolikor organizator odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Vesela doživetja o tem potnike nemudoma obvestijo.

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin , ki jih organizator ni mogel predvideti vnaprej, stanje v kraju samem ne dopušča nastanitve potnikom v naročenem objektu, lahko Vesela doživetja namestijo potnika v istem kraju ali okolici, v drugem objektu enake ali višje kategorije.

Organizator lahko odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jih je sklenil z Veselimi doživetji. Vesela doživetja ne prevzemajo odgovornosti za škodo, ki jo potnik (gost) povzroči v nastanitvenem obratu ali na prevoznem sredstvu.

V primerih, ko organizator pisno jamči odhod, le-tega ne more odpovedati.

5. Cena aranžmaja

V programu posameznega aranžmaja je vedno natančno navedeno, katere storitve so vštete v ceno. Poleg tega je navedena kategorija namestitve ter specificirana možna doplačila. Cene v evrih so fiksne in davek ni naveden, ker nismo davčni zavezanci.

Organizator si v skladu z zakonom pridržuje pravico do spremembe cen najkasneje do 10 dni pred odhodom, če pride do sprememb pri tarifah prevoznikov in partnerjev, ki vplivajo na ceno potovanja. Soglasje potnika ni potrebno, v kolikor se cena aranžmaja ne zviša za več kot 10%. Če zvišanje cene preseže 10%, ima potnik pravico do odstopa od pogodbe brez plačila stroškov, ki so ob tem nastali. O spremembi organizator potnika obvesti takoj, ko je to možno.

V programu lahko organizator določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Vesela doživetja ne nastopijo kot organizator ali posrednik, pač pa le kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse morebitne reklamacije pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Organizator lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža, v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi točno določeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja dejansko nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj ne seštevajo. Če potnik ob enem izpolnjuje več pogojev za več popustov hkrati, se upošteva samo najvišji oziroma najugodnejši popust. 

Organizator si pridružuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in do odpovedi potovanja, če se ne prijavi zadostno število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja.

Cene za naročene izlete in potovanja za zaključene skupine so izračunane na podlagi zahtev in želja zaključenih skupin. Cena je odvisna od števila udeležencev. Končna cena se določi glede na zahtevnost programa in po cenovni lestvici glede na število potnikov.

Posebne storitve so tiste, ki običajno niso vštete v ceno programa (opcijski dodatni izleti, kosila), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

6. Obvestila pred odhodom

Za potovanja potnik prejme končno obvestilo najkasneje teden pred odhodom. Če potnik navedenega obvestila ne prejme, je dolžen to sporočiti organizatorju. V primeru, da potnik en dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, se je dolžen o tem sam informirati pri organizatorju.

Škoda, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov pri izpolnitvi prijavnice ali pogodbe, nosi potnik sam.

7. Nastanitev v sobah / apartmajih

Kategorizacije nastanitvenih objektov so navedene v posameznih programih Veselih doživetij, kadar gre za večdnevne programe. Kategorizacije niso določene s strani organizatorja, zato za njih ne odgovarja.

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (balkon, oprema, lega, nadstropje), bo nastanjen v eni izmed sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov in je dodeljena s strani ponudnika storitev oziroma hotelirja. Vesela doživetja nimajo vpliva na razdelitev sob, lahko le sporočijo želje gosta in zato tudi ne morejo odgovarjati, če le-te niso izpolnjene.

Pri nastanitvi v enoposteljne sobe mora potnik upoštevati, da le-ta običajno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je običajno manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, ki je običajno pomožno ležišče (zložljiva postelja ali raztegljiv kavč). Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.

Pri prijavi v hotel oziroma apartma je potrebno upoštevati ure prihoda in odhoda, kot so navedene v posamezni nastanitvi. Ob namestitvi je potrebno upoštevati hišni red posamezne nastanitve.

V kolikor je potnik pripravljen, lahko pooblasti organizatorja, da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bi lahko delil sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da organizator takega potnika prijavljenemu potniku ne uspe najti. V primeru, da posamezno prijavljeni potnik najde sopotnika, s katerim deli sobo, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa.

Ustne informacije in zagotovila, ki jih dobi potnik izven programa, Vesela doživetja ne obvezujejo. Veljajo le podatki navedeni v katalogu oziroma pogodbi. Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato organizator ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar jamstvo ni izrecno navedeno.

8. Potovanje z otroki

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici in mora imeti veljavne dokumente. V primeru, da otrok ni naveden na prijavnici, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

9. Prtljaga

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik. Ti ne odgovarjajo za uničenje ali izgubo prtljage, prav tako ne za krajo le-te. Organizator ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih predmetov, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov in prevoznih sredstev. V kolikor do tega pride, mora potnik sam nasloviti vlogo na ponudnika nastanitev ali prevoza.

10. Dokumenti

Vsak posamezni potnik mora imeti dokumente, ki jih predpisuje država potovanja. V kolikor potnik izgubi osebne dokumente in mora prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

11. Reklamacije

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik mora vsako napako ali neustreznost organizatorju ali izvajalcu storitve podati takoj na kraju samem, pisno ali v drugi ustrezni obliki. Če pomanjkljivosti niso odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljene storitve uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu.

Potnik je dolžan pisno reklamacijo vložiti v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, organizator vloge ne obravnava. Vsebina zahtevkov, ki bi lahko bila rešena na kraju samem (čistoča, lega sobe, itd.), vendar se potnik za to ni odločil, se smatra, da je pogoje na kraju samem sprejel in je brezpredmetna.

Reklamacija mora biti utemeljena, kar pomeni, da pritožbe ni bilo možno rešiti na kraju samem. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokumente o dejanskem stanju, na podlagi katerega svojo zahtevo uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena na višino vplačanega aranžmaja. Organizator je dolžen odgovoriti na reklamacijo v 8 delovnih dneh.

Končna določila in veljavnost Splošnih pogojev

Za reševanje sporov je pristojno Okrajno sodišče Novo mesto.

Splošni pogoji začnejo veljati 10.2.2017

Novo mesto, 10.2.2017

 

 

 

 

Piškotki
Spletna stran uporablja piškotke za boljšo izkušnjo in pomoč bolje razumeti kako uporabljate našo spletno stran.