fbpx

Programi za šole in vrtce

Domačija Vesel

Programi za šole in vrtce na Domačiji Vesel

Domačija Vesel

 

Na domačiji se ukvarjamo tako z turizmom kot z ohranjanjem dediščine, zato lahko nudimo široko paleto doživetij. Pri nas lahko spite na kozolcu, v podeželski hiši ali taborite v šotorih. Programe lahko prilagodimo glede na vaše želje.  V veliko veselje in poslanstvo nam je tudi izvajanje programov za šole in vrtce. Programi za šolske skupine so pripravljeni glede na učni načrt, za posamezne razrede.

V nadaljevanju predstavljamo le nekaj najbolj priljubljenih programov. 

Liki v programih:

- KELT PLEVELT (poznavalec rastlin)

- RIMLJAN SELJAN (poznavalec starega sveta)

- ŠKRAT ČATEŽ (poznavalec gozda in pravljičnih bitij)

- HOSTN'CA CUPRN'CA (poznavalka življenja na podeželju)

- GOSPODARICA

- GOSPODAR

TRAJANJE: od 2 do 6 šolskih ur

POTEK: 

  • prihod avtobusa, sprejme jih lik glede na izbrani program
  • otroci se ob koritu s studenčnico osvežijo in tako vstopijo v »nov svet« na Domačiji Vesel

Govedo

premog

 

PROGRAM: KELT PLEVELT IN RIMLJAN SELJAN (2 šolski uri)

Program je primeren in prilagojen za različne starostne skupine (predšolski otroci in osnovnošolci). Vsebina programa se navezuje na učno snov pouka zgodovine – 6. in 7. razred

 

KELT PLEVELT otroke popelje v dolino, kjer jih sprejme ob zanimivem drevesu (poznali so ga že Kelti). S Keltinjo preko igre predstavita življenje in delo v obdobju Latobikov, ki so pred prihodom Rimljanov živeli na današnjem območju Trebnjega. Z otroki izvedeta delavnico s srebrnimi ploščicami želja, ki jih odnesejo domov za spomin. Kelt Plevelt otrokom razloži, da ni vse, kar imenujemo 'plevel(t)', neuporabno. Ogledajo si nekaj zelišč in drugih rastlin, otipajo 'lesene kamne', izdelajo lok ali pobarvanko Latobikov. Kelt ob zabavnih vprašanjih preveri, ali so si otroci kaj zapomnili. Za sodelovanje, v znak zahvale, podeli lesene značke PRAETORIUM LATOBICORUM za okrog vratu.

borovnice
kurišče

 

RIMLJAN SELJAN otroke posedi ob kurišču in predstavi kraj PRAETORIUM LATOBICORUM. Pred začetkom učne ure otroci izdelajo voščene tablice. Rimljan Seljan nato predstavi življenje Latobikov in Rimljanov, rimske običaje, iznajdbe, verovanje, življenje in delo (ob večjih fotografijah najdb v bližnji okolici). Učno uro 'zmoti' KELT PLEVELT, ki se želi naučiti, kaj so pravzaprav zares odkrili Rimljani in kaj so si izposodili od Keltov. Lika uprizorita še 'antično gledališče' – z otroki odigrajo komedijo zmešnjav ob različnih čustvih.

škotsko govedo in vinograd
zajčki

 

Za konec se otroci družijo ob ognju, kjer spečejo jabolka, gospodarica pa otrokom med tem na kratko predstavi zgodovino domačije in življenje na podeželju vse do danes. Po zgodbah in animacijskem programu je čas še za skupinsko fotografirajo in do odhoda se otroci lahko igrajo igre naših prednikov ali spoznavajo živali na domačiji (Škotsko govedo, zajčke in ostale).

 

 

PROGRAM: ZGODBE Z DOLINE DOMAČIJE VESEL (3 šolske ure)

Program je primeren in prilagojen za različne starostne skupine (predšolski otroci in osnovnošolci). Vsebina programa se navezuje na učno snov pouka zgodovine – 6. razred, na učno snov pouka družbe – 4. in 5. razred, na učno snov pouka spoznavanja okolja -1.-3. razred

 

HOSTN'CA CUPRN'CA otroke pospremi do vodnjaka, kjer na kratko predstavi zgodbo domačije in otrokom prikaže ročno pranje 'oblek' škrata Čateža, ki se vedno kje umaže. Nato otroke popelje do prizorišča ob domačiji, kjer stoji 'zgodovinski stroj' (s pomočjo otrok v omari 'najdemo' prazgodovinskega človeka/ Latobika / srednjeveškega gospoda / kmeta). Prazgodovinski človek otroke nauči, kako zaplesati prazgodovinski ples. Latobik z njimi izdela srebrne ploščice želja, srednjeveški gospod z otroki izdela lok,  kmet pa z otroki pripravi posebno zmes (in predstavi dobre lastnosti zelenjave), s katero privabijo škrata Čateža.

korito
hostnca cuprnca

 

ŠKRAT ČATEŽ pa otroke povabi na lov na zaklad, ki vodi mimo zanimivih točk v bližini domačije. Ob tem spoznajo različne drevesne vrste, premog, nasvete za preživetje v naravi: kako očistiti vodo, zakuriti ogenj, nabrati zdravilne rastline. Otroci napredujejo po poti do zaklada na podlagi uspešno rešenih ugank, ob tem se vrnejo na domačijo, kjer jih za nagrado čakajo 'škreblni' in še kakšna dobrota. 'Zavoha' jih tudi gospodarica in jim predstavi delo na podeželju, jih preizkusi v kmečkih opravilih (le-ta odvisna od letnega časa), ter jim na koncu podeli nasvete za življenje. Naposled otrokom le uspe najti zaklad, ki ga lahko odnesejo domov. Hostn'ca in škrat povabita otroke še do ognja, kjer si spečejo jabolka in se igrajo »stare igre«. Tu se otroci še skupinsko slikajo in poslovijo od domačije.

kmetija vesel
zelišča

 

 

Program: GOSPODAR IN GOSPODARICA (poznavalca preživetja v naravi)

Program je primeren in prilagojen za različne starostne skupine (predšolski otroci in osnovnošolci). Vsebina programa se navezuje na učno snov pouka zgodovine – 6. in 8. razred, na učno snov pouka družbe – 4. in 5. razred, na učno snov pouka spoznavanja okolja -1.-3. razred

TRAJANJE: 3 šolske ure (do 135 minut)

Otroke sprejme GOSPODARICA in jih pripelje do vodnjaka, kjer na kratko predstavi zgodovino domačije. Pripravi jih na to, da se odpravljajo po poti nazaj v preteklost.

GOSPODAR učence popelje na domačijo, kjer skozi monolog predstavi življenje in delo na domačiji, otroke opomni na spoštovanje narave in jim razkaže živali na domačiji. Skupaj zakurijo ogenj, v žerjavico dajo krompir in trejo žito, kot so to počeli pred davnimi časi.

 

pšenica
orehi

 

Gospodar se z otroki odpravi naprej po poti, jim v vinogradu predstavi delo, posebnosti trte in delo z njo. V sadovnjaku predstavi stare avtohtone sadne vrste in pokaže še kako se cepi drevesa. Otroke tako povabimo, da pridejo čez nekaj let pogledati ali je cepitev uspela. Obenem predstavi pomen dreves in samooskrbe. Ob vračanju na domačijo gospodar otroke seznani z zgodbo o Hostn'ci Cuprn'ci. Ob vrnitvi na domačijo GOSPODARICA popelje učence po zgodovini življenja na podeželju od 19. stoletja do danes, predstavi delitev dela med moške, ženske in otroke. Učence preizkusi v določenih opravilih (grabljenje, sajenje, ličkanje, pranje  perila, izdelava butar, itd – prilagojeno letnemu času) ter jih nagradi z dobrotami podeželja.

 

hruške
košnja

 

Pojavi se tudi HOSTN'CA, ki otroke popelje v svojo dolino, kjer jim razloži pomen gozda in vode. Predstavi danosti gozda, skupaj poiščejo premog in spoznajo njegove lastnosti. Poleg najdišča premoga je izvir vode. Otrokom predstavi pomen vode. Otrokom pove in pokaže še veliko zanimivih zgodb, tako ji pomagajo nagrabiti listje in očistiti potok. Otrokom predstavi moč povezovanja in pomoči drug drugemu in pomen skrbi za naravo. Na poti nazaj proti domačiji si ogledajo še Škotsko govedo in predstavi se način dela na podeželju. Ob ognju pove še zadnje zgodbe o življenju na podeželju, otroci pa med tem pečejo jabolka ter poizkusijo pečen krompir, ki so ga predhodno dali v žerjavico. Skupaj naredimo fotografijo, ki jo učenci tudi prejmejo. Po ogledu je čas za 2 do 3 »stare« igre. V obdobju, ko je to možno (primerno zrel les) se lahko izdela tudi piščali.

škotsko govedo teliček
premog

 

 

PROGRAM:  - ZGODOVINSKI STROJ

Program je primeren in prilagojen za različne starostne skupine (osnovnošolci). Vsebina programa se navezuje na učno snov pouka zgodovine – 7. razred, na učno snov pouka družbe – 4. in 5. razred

TRAJANJE: do 3 šolske ure (do 135 minut)

Otroke sprejme GOSPODARICA, ki jim okvirno predstavi domačijo in pove, da je njihova dolina nekaj posebnega, saj lahko v njej potujemo skozi čas, pripelje jih do »zgodovinskega stroja«

Otroke prevzame GOSPODAR in aktivira časovni stroj: najprej se iz omare prikrade jamski človek (jamske slikarije in ostale najdbe). Naslednji se prikaže KELT PLEVELT: razloži, da je živel v teh krajih med Latobiki pred prihodom Rimljanov. Predstavi bivališča, navade, verovanja, razdelitev del. Skupaj z njim otroci trejo žito in zapišejo želje na srebrne ploščice ter ob tem zakurijo ogenj.

kelt
lan

 

 

Prekine jih RIMLJAN SELJAN, ki predstavi PRAETORIUM LATOBICORUM - rimsko naselbino na območju današnjega Trebnjega. Pohvali se z raznovrstnimi izboljšavami v rimskem cesarstvu in predstavi rimske običaje, iznajdbe, verovanje in delo (ob večjih fotografijah najdb v bližnji okolici). Predstavi pisavo (skupaj izdelajo tablice s pisavo). Rimljan učence izzove, da ugotovijo, kateri predmet predstavlja katero božanstvo in kako so ga poimenovali stari Grki. Poudari značilnosti življenja v mestu, vzgoje in izobraževanja. Ob tem najde nekaj učencev, da skupaj uprizorijo antično gledališče s spreminjanjem razpoloženja.

rimljan
mlinček

 

 

Dogajanje prekine SREDNJEVEŠKI GOSPOD, ki v monologu pojasni razlike med srednjeveškimi stanovi, o življenju v srednjeveškem mestu in o takratnih umetnosti.  Preden se vrne v časovni stroj, GOSPODARJU nameni knjigo z zgodbo o HOSTN'CI CUPRN'CI, ki jo gospodar predstavi tudi učencem. Med zgodbo se vrne GOSPODARICA – ki učence podrobneje seznani z dogajanjem na domačiji v minulih stoletjih – življenje na podeželju v času obeh vojn vse do danes (zgodovina domačije, način preživetja na domačiji in običaji širšega območja). Zgodbo jim predstavlja na krajšem sprehodu okoli domačije ob tem učenci iščejo stvari, predmete, rešujejo uganke in upajo da najdejo star pozabljen zaklad.

gozd
listje

 

 

PROGRAM: TEMATSKA POT PREŽIVETJE Z NARAVO KOT NEKOČ (4 do 5 šolskih ur)

Program je primeren in prilagojen za različne starostne skupine (osnovnošolci), verjetno najlažje izvedljiv ob naravoslovnih in športnih dnevih

V primeru, da lahko namenite obisku več časa vas vabimo na tematsko pot Preživetje z naravo kot nekoč, k temu se lahko  dodatno doda tudi enega od ostalih programov.

ob potoku
gozd

 

Tematska pot vključuje cca. 60 min hoje v eno smer in cca. 45 minut hoje v drugo stran. Gre za posebno doživetje narave in tradicije na tematski poti z vmesnim postankom na čudoviti jasi ob večjem potoku, kjer se je možno osvežiti. Na poti otroci spoznajo kako so bili včasih ljudje povezani z naravo in se prilagajali naravnim danostim in koristili dane vire. Med obilico zanimivih in resničnih zgodb naših prednikov, vidijo učenci primer čudovito obnovljene kmečke hiše, po dogovoru slovensko narodno nošo in spoznajo svet čebel. Ker se domačija nahaja v zaščitenem vinorodnem okolišu spoznajo tudi svet vinogradništva in uživajo v lepih razgledih. Na tematski poti dodelimo učencem tudi nekaj izzivov in zanimivih nalog. Na jasah ob potoku pa se otroci seznanijo, kako trdo si morali včasih delati in kako složni so bili vsi vaščani, da so preživeli, a so se kljub trdemu in težkemu življenju znali tudi poveseliti. Na jasi se tako zakuri ogenj, otroci se lahko igrajo igre, ki so se jih igrali tudi naši predniki, v času košnje ali ko so pasli živino. Izvedba tematske poti je možna v času od maja do oktobra oziroma novembra, odvisno od vremenskih razmer. Pot poteka po gozdnih poteh, del poti je skalnat zato je potrebna primerna obutev. Predlagana najnižja starost je 8 let.

kuža
škotsko

 

 

Vse programe lahko prilagodim glede na vaše želje. Programi so lahko tudi daljši ali krajši. Programe se lahko izvaja ne glede na vreme, se pa ga temu primerno prilagodi.

 

 

Fotografija: Nives Brelih Photography ter arhiv družine Vesel in dramskega društva P.L.I.N.

Aktualni dogodki na Domačiji Vesel

Trenutno ni aktualnih dogodkov v tej ponudbi

Domačija Vesel

Domačija Vesel

Vabljeni na veselo domačijo, kjer se vsaj za trenutek ustavi čas, ali pa vas celo ponese v daljno preteklost. Poslanstvo domačije je ohranjanje in prikaz tradicije ter pripovedovanje starih zgodb. Otroke s tem učimo pomena sodelovanja in pomoči drug drugemu in zakaj je potrebno ceniti naravo in njene danosti. V odraslih pa v čudovitem vzdušju obudimo nostalgijo na otroške dni in preko zabavnih dramskih vsebin prikazujemo življenje prednikov vse do jamskega človeka.

Na domačiji, kjer nadaljujemo tradicijo naših prednikov, lahko v mirnem okolju opazujete škotsko govedo, ki se skozi vse leto pase v naši dolini. Območje je izjemno bogato z vodnimi viri, domačija se celo lahko pohvali z lastnim izvirom studenčnice. Na domačiji obdelujemo tudi vinograd, kjer pridelamo lastno vino. Tega lahko poskusite v domači kleti. V mirnem okolju in zaradi neposredne bližini gozda je pogosto moč opaziti tudi srnjad. V neposredni bližini se lahko sprehodite po označeni vinski poti ali se podate na Levstikov pohod od Litije do Čateža.


KJE SE NAHAJAMO:

Domačijo Vesel najdete v mali vasici Goljek v bližini znanega romarskega središča Zaplaz (Čatež pri Trebnjem) na Dolenjskem. Smo 58 kilometrov oddaljeni od Ljubljane in 8 kilometrov od izhoda iz avtoceste v Trebnjem. Lokacija se nahaja v zaščitenem vinorodnem območju, ki ponuja čudovite razglede. Domačija je obkrožena z vinogradi in gozdom.

Prijavite se na naše E-novice
in vsak teden boste prejeli zanimive ponudbe naravnost v vaš e-poštni predal.

Slovenska čebela
Piškotki
Spletna stran uporablja piškotke za boljšo izkušnjo in pomoč bolje razumeti kako uporabljate našo spletno stran.